Länkar

Samhälls- och privata situationer kan ibland påverka dina känslor och framkalla viktiga behov. Känner du dig orolig och vill prata med jourhavande medmänniska, läkare, specifik rådgivning eller information från myndighet eller annan organisation kan du hitta hjälp här:

För coronafrågor, ring: 113 13

Jourhavande medmänniska

Jourhavande kompis

Jourhavande präst

Självmordslinjen

Äldrelinjen

Föräldralinjen

Stödlinjen

Kvinnofridslinjen

Mansjouren

Ungdomsmottagning på nätet

Tjejzonen

Maskrosbarn

Anonyma alkoholister

Ätstörningsllinjen

Shedo självskadechatten

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

World Health Organization (WHO)

Krisinformation.se

Post- och telestyrelsen (PTS)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Doktor.se

Min doktor

KRY